Salut i Benestar

 

SOM SALUT I BENESTAR

La promoció de la vida saludable ha de ser un dels pilars fonamentals del municipi i per aconseguir-ho s’ha de promoure a través de totes les polítiques que es facin no només les sanitàries i socials.

Per tal de poder-les coordinar entre els diferents agents implicats (metges, treballadors socials, ajuntament i entitats) crearem un Consell de Sanitat que avaluarà l’atenció i les necessitats del municipi i serà l’encarregat de planificar les actuacions municipals per a millorar els diferents serveis.

Aquest consell fomentarà l’elaboració de diagnosis que ens permetin conèixer la realitat del municipi i les seves problemàtiques per tal de poder donar un bon servei. Hem de saber ben bé què passa el poble i quines necessitats té la gent; problemàtiques d’habitatge, gent gran que viu sola, famílies necessitades… és per això que potser caldrà reforçar els serveis socials tant a nivell administratiu com de treballadors de carrer.

Es fomentarà la formació continua dels professionals i voluntaris per tal de millorar l’atenció de les persones i, a la vegada, es promourà la imatge dels serveis socials perquè no s’associï  amb conceptes negatius i es conegui tots els serveis que pot oferir tant a col·lectius vulnerables (joves, gent gran, dones…) com a la població en general.

Treballarem perquè les entitats del tercer sector se sentin recolzades per l’Ajuntament i no hagin d’assumir serveis que hauria de fer-se càrrec l’administració.

Com els joves, la gent gran són un segment de la població del que cal tenir especial cura, és per això que es fomentaran els projectes intergeneracionals, el suport a les associacions existents, la creació d’un servei de transport adaptat o un banc d’eines per a poder deixar cadires de rodes o altres estris necessaris en moments puntuals.

Es proposa l’adequació d’un local o la construcció d’una Sala de Vetlla per tal que es pugui oferir un servei dins el municipi i no calgui desplaçar-se fora.

L’habitatge és un problema important per un segment de la població, cal una borsa d’habitatges socials però l’ajuntament no en disposa de propietat, és per això que es proposa incentivar el lloguer i la masoveria urbana a partir d’un programa d’assessorament d’ajudes i incentivació fiscal.