Governació

SEGURETAT

 

La percepció de seguretat és un element definidor de la qualitat de vida, no obstant, apostem per una policia local que actuï com a cos de proximitat al servei de les persones.

La seguretat municipal ha de tenir com a objectiu la cohesió entre els veïns i les veïnes i per tant ha de fomentar l’educació cívica.

 

Considerem necessari ampliar el número d’agents de policia municipal per tal que puguin patrullar per parelles i gestionar de manera adient tots els torns. De la mateixa manera pensem que s’ha de deslliurar el cos de policia de certes tasques com la gestió del tancament i obertura de locals, les entrades i sortides de les escoles, etc. que pensem que podrien estar cobertes per agents cívics o l’ampliació del servei d’agutzils. En el mateix sentit, creiem que hi ha d’haver un administratiu/va a comissaria que s’encarregui de la gestió de les tasques pròpies i de l’atenció al ciutadà.

 

HISENDA

 

Per tenir un bon control de la hisenda municipal cal tenir ben clar de què es disposa i en què s’ha d’invertir. És per això que una de les principals tasques serà, la d’elaborar un inventari acurat de tots els béns i recursos dels que disposa l’Ajuntament en tot moment per tal de minimitzar els costos i optimitzar els serveis.

 

Estar pendents de tots els programes i subvencions que surten per part de les administracions supramunicipals i mirar d’acollir-se a tots aquells que s’adaptin als objectius establerts pel municipi.

Una de les principals tasques dels regidors, independentment del partit polític al qual estiguin adherits és la de vetllar pels interessos dels vilatans/es davant les altres institucions.

 

ANIMALS

 

Hem de tenir un control de les colònies d’animals, de les plagues de rates que assolen una part important del municipi. Cal controlar-ho i fer les gestions pertinents.

És important també controlar les colònies de gats, se n’ha de fer un estudi, esterilitzar-los, i tenir controlades les zones d’alimentació.

Hem de treballar conjuntament amb totes les entitats i particulars que tenen una inquietud cap aquests animals.

Necessitem espais de lleure tancats per poder deixar anar els gossos sense perill i perquè puguin córrer lliurement, dissenyats per fer exercici amb aparells per fer gimnàs i amb punts d’aigua.

 

S’ha de conscienciar a la població sobre la recollida dels excrements de les seves mascotes, per exemple facilitant-los dispensadors de bosses i més papereres.