Esports

SOM ESPORTS

L’esport és un mecanisme que fomenta la salut biològica, psicològica i social i la seva pràctica contribueix, doncs al benestar de les persones que el practiquen. Som Caldes aposta per la promoció de l’activitat esportiva des d’una perspectiva quotidiana, comunitària i inclusiva, és a dir, acostant l’esport a tothom, des dels més petits als més grans, i desencentralintzant-lo de la zona esportiva. S’ha d’elaborar un pla estratègic de distribució de les vies verdes on a part d’oferir una funció de mobilitat sostenible i esportiva potenciï la idea d’espai d’oci i lleure, acostant les urbanitzacions al poble i el poble a les urbanitzacions.

 

L’Ajuntament oferirà una oferta àmplia i diversa d’activitats per tal de captar els interessos i les necessitats de la diversitat que conforma la població caldenca. Tant és així que configura un programa que convida a la participació de tothom: infants, adolescents, adults, gent gran, persones amb diversitat funcional o altres capacitats. Tothom ha de poder tenir accés independentment dels recursos econòmics, l’edat o la ubicació concreta de la residència.

 

Entenent que l’esport esdevé una eina potenciadora d’hàbits saludables, es posa en relleu la importància d’incorporar-la en la quotidianitat dels caldencs i caldenques a fi d’assentar les bases per a una major qualitat de vida.

 

Som Caldes pretén introduir la dinamització dels parcs saludables com una estratègia facilitadora de la pràctica esportiva tant al nucli urbà com a les urbanitzacions on s’hi crearan nous parcs. D’aquesta manera, es complirà un altre objectiu que ens plantegem: ampliar la diversitat de pràctiques esportives i d’espais on realitzar-les, tot posant en valor esports no tan reconeguts i aprofitant l’entorn natural i urbanístic que ofereix el municipi de Caldes de Malavella.

 

En concret, s’estudiarà la viabilitat de la dinamització del camp de Can Bernardí com a zona esportiva i s’establirà un pla de millora per tal d’oferir un espai equipat per desenvolupar tant activitats dirigides com autogestionades.

 

Som Caldes proposa una escola esportiva integradora que, en edats primerenques, ofereixi una tast de diferents esports amb la finalitat que cada infant explori els seus interessos des de l’experimentació.

 

Continuar amb el projecte «Eduquem en valors» i fer-ho extensible a els altres esports és una altra fita de Som Caldes. Es parteix de la ferma convicció en què no només s’ha d’ensenyar la disciplina sinó que s’han de transmetre valors i coneixements que van més enllà del propi esport i s’endinsa en el treball de la intel·ligència emocional.

 

Creiem que és necessari la implementació d’un Consell Esportiu. Aquest ha de ser un òrgan de gestió i coordinació de la totalitat de les entitats corresponents que elabori una agenda esportiva contrastada amb la resta d’activitats del municipi amb la finalitat d’evitar solapaments en la mesura que sigui possible. També ha de ser l’encarregat d’establir un pla de manteniment i renovació del material i dels espais dels quals es disposa per garantir-ne unes condicions òptimes. En aquesta línia, cal treballar per la implementació d’un pla de viabilitat de funcionament a llarg termini dels nostres equipaments. El Consell Esportiu rep l’encàrrec de fer diagnòstics que condueixin a materialitzar millores. Sota cap concepte podem deixar el problema i la respectiva solució en l’oblit.

 

Creiem necessari posar en licitació un bar a la zona esportiva que estigui obert dins l’horari del complexa. Aquest afavorirà a la cohesió entre els diferents esports, així com oferir un servei tan als esportistes com als acompanyants.