Cultura i Patrimoni

SOM Cultura i patrimoni

Un dels valors més importants d’una societat és la cultura. Una eina inclusiva, d’integració social i potenciadora d’una societat activa. Hem de fer de la cultura un projecte de poble. No podem deixar perdre l’oportunitat de tenir una societat desenvolupada culturalment.

 

Naturalment si volem una cultura de qualitat s’ha d’espirar a una millora pressupostària a la línia del 10%. Tanmateix i independentment del pressupost final no es més important el quant sinó el com. Una distribució del pressupost amb visió d’eficiència i optimització i una gestió integral dels equipaments podria eliminar sobrecostos innecessaris. S’ha de saber el que tenim i tenir present que ho podem utilitzar rendibilitzant així inversions passades. Hem de treure suc als recursos que ja tenim, ja sigui en forma d’espais, material o personal.

 

Caldes està desentrenat culturalment i som conscients que serà qüestió de temps, paciència i de fer la feina ben feta per poder-ho revertir. Hem d’apostar per incidir amb les edats més primerenques, ja sigui amb una proposta d’activitats infantils d’alta qualitat com treballar amb els mateixos centres educatius.

 

Una dels fonaments culturals més importants de Caldes és la tradició musical. L’escola de música, amb un línia pedagògica amb visió de futur, és i ha de ser el motor d’aquestes generacions. El sector de l’espectacle és un món complicat i hem de donar tot el suport a aquesta colla d’artistes que tenim. No exclusivament estem parlant d’ajuda econòmica, parlem també d’oportunitats. Però a banda de la música s’ha de fomentar d’altres expressions culturals com la pintura i el dibuix, la fotografia o les manualitats. Un concepte ampli d’escola de música, en podríem dir escola d’arts, podria realitzar aquesta important funció de dinamització.

 

Creiem necessària la figura d’un gestor cultural per poder tirar endavant totes aquestes iniciatives. Ens hem de dotar de personal professional i qualificat per aconseguir l’excel·lència organitzativa buscant així l’eficiència necessària per treure el màxim partit dels nostres recursos econòmics i materials.

Aquesta figura ha de promoure l’interès cultural amb una oferta i programació de qualitat per tots els públics però també descentralitzant els actes a la totalitat del territori.

Ha de ser el coordinador de les entitats culturals i ha de donar el recolzament administratiu necessari a totes aquelles que ho necessitin. Buscar subvencions externes, concursos on poder-hi participar… Serà una forma extraordinària per donar recolzament directa a totes elles.

S’ha de generar una agenda cultural completa i contrastada amb altres calendaris del mateix municipi i amb la mesura que sigui possible evitar coincidència d’actes. Hem de mirar de diversificar l’oferta el llarg de l’any.

Finalment des de la figura de Gestor Cultural hem de trobar solucions imaginatives per tirar endavant totes aquelles propostes que vagin sorgint dels vilatans del nostre poble.

 

Una altra de les gestions a fer és aproximar el concepte cultura al turisme i fins i tot a la promoció econòmica. Caldes està dotada d’espais únics, recons emblemàtics i un cop més amb la condició de poble ben comunicat és per això que es pot promocionar els festivals de petit i mitjà format.

Hem de mirar de buscar sinergies culturals amb altres pobles veïns. Obrint així una finestra d’oportunitats a millores de programació i oferta cultural. Som un poble ben comunicat i ho hem d’aprofitar, hem d’espirar a cert lideratge cultural.

 

És necessària la figura d’un tècnic operatiu. De la mateixa forma que un pavelló hi ha d’haver un salador, en una biblioteca un bibliotecari… El teatre requereix de personal qualificat per, un cop més, treure el màxim fruit de les instal·lacions i el material. Aquest tècnic ha de ser la mà esquerra del gestor cultural, el braç operatiu que incorpora la visió més tècnica del projecte. L’encarregat de fer el manteniment i control de material i instal·lacions generant un pla de millora a curt i llarg termini. Ha de tenir la funció de tècnic operatiu per tots aquells actes de petit i mitjà format que es realitzen el poble. Estem parlant d’actes com els propis que es fan el teatre, però també de concerts a la fresca, glopets d’estiu… i tot el que pugui sorgir esdevenint una figura clau amb actes com els Reis, Festa de la Malavella…

Serà la coordinació tècnica dels actes culturals, el contacte directa amb les companyies, grups…

A Caldes tenim la gran sort de comptar amb un patrimoni històric, cultural i natural molt important que cal fomentar. Aquest patrimoni és el que identifica el poble. L’element més singular és l’Aigua Termal i que cal potenciar en totes les seves vessants: element natural destacat, arquitectura, tradició històrica, promoció econòmica, dinamitzador cultural,… és per això que cal una política activa en la defensa d’aquest patrimoni.

Però no podem oblidar d’altres elements com Sant Maurici, el casc antic, els nuclis de Franciac i Santa Seclina o l’important entorn natural. Està molt bé que s’inverteixi en el Camp dels Ninots, endavant!! però hem de tenir un projecte global per al nostre patrimoni i no anar a remolc de l’interès d’altres institucions, en tot cas l’interès d’aquestes institucions ens ha de servir i l’hem d’aprofitar pel projecte global. Totes les actuacions, com el futur centre d’interpretació han d’anar encaminades a divulgar el patrimoni i la cultura de Caldes en general no centrar-se només en alguns dels seus aspectes.

Des d’aquesta visió cal incentivar el concepte del municipi en si com a patrimoni, els element destacats estan dispersos per tot el terme i és aquesta la nostra gran riquesa però per a poder-los gaudir, protegir i difondre primer els hem de conèixer. És per això que cal una política clara que fomenti la investigació i la divulgació buscant la complicitat d’institucions com la universitat o els centres d‘estudis. A partir d’aquí és quan podrem dissenyar retolació, rutes i recorreguts amb coherència que permetin acostar el patrimoni a caldencs i visitants.

 

Creiem doncs que a partir d’aquestes premisses cal disposar de nuclis per a la promoció de la cultura. Per una banda cal tirar endavant el projecte d’Escola de Música i Arts en l’espai de les antigues cases dels mestres perquè esdevingui l’element aglutinador de la formació artística del municipi.

Un segon espai que cal dinamitzar i reestructurar és el Teatre – Casino perquè sigui alguna cosa més que sales polivalents i pugui assumir l’activitat cultural continua de les entitats del municipi.

Per últim cal tenir especial cura el binomi format per a la Biblioteca – Arxiu Municipal perquè des d’aquests equipaments s’han de promoure el coneixement del nostre entorn i patrimoni (beques de recerca, publicació de llibres, recuperació i divulgació del patrimoni cultural i etnogràfic, mecenatge i custodia del territori, recuperació del patrimoni documental…).

En la cultura, com en tots els àmbits de gestió municipal, és molt important invertir en el foment i la gestió però cal també saber aprofitar els espais que tenim: Mai obrir una porta no pot ser més car que tenir-la tancada!

Ens hem de sentir orgullosos de la nostra cultura, del nostre patrimoni… En definitiva del nostre poble actiu!