Participants: Victoriano Ramos, com a president de la junta de compensació d’Aigües
Bones, veïns de Caldes i membres de Som Caldes.

Relació de temes tractats:

1)Els vilatans han de ser considerats com a iguals visquin on visquin per l’administració

2)Diferències amb el repartiment de correus (no hi ha servei a les urbanitzacions) i les
bústies en el cas d’Aigües Bones son noves, posades per l’ajuntament però s’han de pagar
(cada veí) quan ja van pagar el seu dia la bústia.

3)Problemes de zona on l’aigua no s’ha canalitzat bé i s’inunda a la part que toca la
carretera a aigües bones.

4)Problemes de mobilitat, mancances d’accessos i comunicació tant entre urbanitzacions i
nucli com dins el nucli.

5)Institut, es va planificar originalment al costat d’Aigües Bones, també al costat de
l’escola Sant Esteve i finalment s’ha fet un projecte que arriba tard i no conté opció de
batxillerat.

6)Millora en els serveis: Recollida selectiva, el nou sistema proposat porta a porta però
només al nucli, s’han de buscar solucions vàlides per un nucli amb les particularitats de
Caldes.

7)Vivendes ocupades, situacions de desprotecció de desnonaments, no hi ha solucions a
mig ni llarg termini per casos de gent expulsada de casa seva.

8)Focalitzem en els serveis enlloc de les obres, per prioritzar en solucions enlloc d’ampliar
patrimoni que encareixi manteniment i sobredimensioni infraestructures que no responen
a les necessitats.

9)Concessions: s’ha de controlar l’efectivitat , fer seguiment i que el personal que hi
treballa sigui preferentment del poble.

10)Territori: Hi ha molt de sol no urbanitzable, no hi ha programa la planificació de camins
(arreglar i mantenir) a més de carrils bici, que paguem manteniment a vies verdes però no
estan en bones condicions.