Participants: Gent de comerços a títol individual. Excusa la seva assistència la presidenta de l’Associació de Comerç però hi assisteixen dues representants de la junta. Membres de Som Caldes i vilatans a títol individual.

Gestió municipal de la promoció econòmica:

El problema moltes vegades no són els polítics sinó l’estructura municipal. Amb tots els partits ha passat el mateix però a vegades la voluntat política de fomentar el comerç local ha sigut més decidida i d’altres ha estat més de cara a la galeria.

Els projectes sempre es presenten un cop ja estan fets, caldria una participació ciutadana prèvia que tingui en compte els diferents agents implicats. Exposar els projectes abans de portar-los a terme i poder-los modificar sobre la marxa.

Cal afrontar els problemes des de l’Ajuntament, si cal canviar la normativa per facilitar les tramitacions davant l’Ajuntament i administració supramunicipal, com també promoure la baixada d’impostos per aquells comerços que ajudin a dinamitzar el municipi.

Des de l’Ajuntament hi ha tècnics que treballen en promoció econòmica però això es centra en les fires i mercats (que tot i així deixen molt a desitjar) un exemple clar és el mercat dels diumenges però també les grans fires que a vegades queden desnaturalitzades (p.e. on és l’aigua de la Fira de l’Aigua?)

La promoció municipal ha d’anar en paral·lela a les activitats privades, mai fer-los la competència, tenir en compte els horaris, els serveis i productes que ofereixen i aprofitar-los. I parlant de les fires i mercats, s’ha de pensar la seva ubicació per tal que els agents econòmics locals també es puguin aprofitar d’aquest pol d’atracció.

Els mitjans i despeses  que es destinen a promoció econòmica en l’Ajuntament s’haurien de centrar en totes aquestes premisses i en tot cas aprofitar-se de les grans empreses tipus Golf o Vichy.

Tenir en compte la realitat del municipi per a potenciar el comerç:

Cal buscar solucions per tal que la gent no marxi fora a comprar, sobretot productes bàsics i per això cal tenir molt en compte la realitat de les urbanitzacions. Cal acostar el poble a les urbanitzacions i les urbanitzacions al poble. Per fer això és proposa crear un servei de busos de les urbanitzacions amb el poble però també connectar físicament les urbanitzacions carrils bici i camins peatonals amb totes les urbanitzacions.

Però també cal millorar urbanísticament el nucli comercial per atreure a les persones. Està clar que cal una massa critica però per algun lloc s’ha de començar. Per fer això cal millorar els aparcaments, els carrils bici, la circulació dels carrers (ex. Carrer Major) i recuperació de les places per a les persones per millorar la comunicació i la projecció del comerç local.

Altres:

Cal aprofitar les grans empreses que dinamitzen l’econòmica però que tot i moure molts diners a vegades no es creen sinergies amb el poble (Golf, Vichy…).

El patrimoni de Caldes és molt important i seria essencial utilitzar-lo  per a potenciar el municipi.

Primer de tot hauríem de conèixer-lo perquè moltes vegades no és conegut ni pels propis vilatans i per tant la iniciativa privada no se’n pot aprofitar si ni tant sols es coneix. Aquesta és una feina que ha de fomentar l’Ajuntament i tot i que els agents econòmics i han d’ajudar però no en poden ser els motors, ja prou feina tenen en tirar endavant els seus projectes. (p.e.  les iniciatives culturals no són l’objectiu de l’associació de comerç).