Compromís

COMPROMÍS DELS MEMBRES DE SOM CALDES

 

Som Caldes neix com a candidatura independent adherida a la CUP (AMUNT) amb una visió de base municipalista. Des d’aquesta premissa ens comprometem a treballar des del municipi per la construcció del nou país.

Els membres electes de Som Caldes podrem ser regidors un màxim de legislatures i, per tant, l’Assemblea Local promourà contínuament la seva renovació o incorporació de nous membres. Els membres electes es comprometen a evitar privilegis i regals.

Els posicionaments i línies d’acció de la candidatura serà coherent amb el contingut del programa electoral elaborat per l’assemblea mitjançant les diferents jornades participatives.

Els membres electes de Som Caldes ens comprometem a transmetre a la corporació municipal l’opinió majoritària de l’Assemblea, no obstant, l’Assemblea sempre procurarà arribar a un consens el més ampli possible. No creiem en la disciplina de partit sinó en la sobirania de l’Assemblea; en temes concrets on l’AL pugui estar dividida, intentarem reflectir aquesta diversitat d’opinions a l’Ajuntament, ja que moltes vegades aquestes circumstàncies es donen quan algun projecte no s’ha treballat prou participativament. Sabent que l’acta de regidor és personal i intransferible, si fos el cas de que els principis d’un membre electe no li permetessin assumir la decisió majoritària de l’AL i partint dels principis del funcionament exposat, hauria de renunciar a la seva acta de regidor.

Els membres que resultin elegits però estiguin en minoria al Ple de l’Ajuntament, es comprometen a aportar part de la seva retribució a Som Caldes. En cas d’estar en disposició de formar govern, no es cobrarà més de dues vegades i mitja el sou mínim interprofessional.

Els candidats d’aquesta llista seran membres actius de l’AL i exerciran el seu compromís i militància en els àmbits de lluita de caràcter local i de país que requereixi el moment.

Vetllarem per la màxima transparència i la total independència financera de la candidatura i per no dependre de tercers o de grups o partits amb deutes bancaris.

La participació ciutadana és un dels eixos del nostre ideari, és per això que independentment dels resultats ens comprometem a promoure assemblees participatives obertes a tothom, on es discuteixin temes concrets com idees globals o sectorials que afectin el municipi.

En la seva tasca diària i a l’hora d’organitzar activitats, la candidatura prioritzarà l’ús de béns i serveis basats en criteris ètics i responsables, des deel punt de vista social i ambiental.