Assemblea sobre Esports 14 de Febrer de 2019

 

A l’assemblea sobre els Esports ens hem reunit d’una banda varis membres de SOM Caldes, i membres del club de volei, hoquei, i alguns membres del Club Esportiu Caldes, tot i que la junta va excusar la seva presència per la coincidència amb la seva reunió de junta. També hi assistiren altres ciutadans interessats en el tema.

Plantegem les inquietuds dels participants en diferents àrees d’actuació:

Instal·lacions i equipaments

Destaquem les mancances en les instal·lacions del pavelló i el polivalent, on a més de l’estat de conservació del parquet, hi ha degoteig, i fins i tot es troben que hi ha làmines al parquet del pavelló on hi ha claus que sobresurten. A més la manca d’una climatització eficient fa que sigui poc recomanable els entrenaments o partits quan les temperatures són molt baixes a l’hivern i molt altes a l’estiu (principalment al polivalent).

Els vestidors tenen problemes d’aigua calenta i l’estat d’alguns vestidors deixa molt que desitjar. A més al pavelló s’han retirat les màquines expenedores, que era l’únic lloc on poder comprar un refrigeri, perquè només hi ha un bar a les instal·lacions, quan es celebren partits o tornejos.

Estem tots d’acord que abans de plantejar la construcció de grades, s’hauria de prioritzar en inversions de reparació i millora de les instal·lacions que ja estan en servei.

A més es planteja la necessitat de millorar els accessos (fins i tot de fer-hi una rotonda) davant la zona esportiva.

Escola Esportiva

Pensem que estaria molt bé per els nens i nenes de l’escola esportiva poder fer un “tastet” dels diferents esports que es poden practicar a Caldes, es a dir, ampliar la oferta d’esports per facilitar que després aquests nens i nenes puguin continuar practicant esport amb qualsevol de les entitats que hi ha. D’altra banda s’avalua coma molt positiu el projecte “Eduquem en valors” de l’Escola Esportiva educant en els valors de l’esport.

Piscina

Comentem la pèrdua de la piscina de Can Sitjà, que oferia una solució per els cursets d’iniciació a Caldes, ara hi ha convenis amb la piscina de Cassà, però per els mes petits l’aigua es força freda. També podria haver-hi convenis de transport per facilitar l’accés a més persones del municipi que podrien gaudir de l’oferta d’esports de la piscina de Cassà o fins i tot es podria plantejar per la piscina i instal·lacions de Santa Coloma de Farners.

 

Consell Esportiu

Fora bo plantejar reunions conjuntes de tots els clubs, per millorar la comunicació i l’enteniment entre les diferents entitats i fins i tot per aportar millores a la planificació i l’ús de  les instal·lacions de forma conjunta. I l’aprofitament, per exemple, del pavelló en època de casals de forma coordinada per altres activitats.

Aquest consell també podria abordar un enfocament diferent per la nit dels campions, on a més de reconèixer l’èxit en les classificacions, es fomentés el reconeixements dels valors, fer equip, cooperar… La distribució de premis també es podria treballar de forma conjunta entre totes les entitats.

Caldria una millora de la classificació de les associacions del municipi (no només les esportives) per poder tenir-les ben identificades i poder tenir una relació més fluida.

Carril bici

El carril bici ha estat un projecte sense una bona planificació i el resultat es un seguit de trams que no es corresponen amb els itineraris “naturals” dins el poble ni tampoc es comuniquen de manera eficient ni tenen continuïtat amb altres camins que li donarien un ús més ampli. S’hauria de redefinir una xarxa d’itineraris i connexions per augmentar l’ús i la funcionalitat.

Altres temes

Fora de la temàtica esportiva, van sorgir altres temes que no hi tenien relació, però els recollim per tenir-los en consideració.

  • Necessitat de crear zones de lleure per gossos
  • Seguretat ciutadana (
  • Regularització de la senyalització de places de pàrquing per minusvàlids
  • Accessibilitat i problemes de mobilitat en el casc urbà.